การ Embedding assets (Images, SWF, MP3, Font) ใน Flex Application

การ Embed Asset ต่างๆเข้าไปใน Flex Application โดยรูปแบบที่ Flex support ก็จะมี Images (multiple instances) Image (single instance) Images that stretch with scale-9 Images for use with CSS and skinning SWF files SWF Library Assets Sound files SVG files Fonts ตามไปอ่านกันได้ที่ Adobe – Flex Quick Start Basics: Embedding Assets

Flex 2 Documents

สำหรับ Flex Developer ที่เบื่อกับการเปิด Flex Docs ผ่าน Eclipse เนื่องด้วยมันจะไปแชร์ Memory จาก Eclipse ทำให้ build โปรเจคได้ช้าลงนั่นเอง ทาง Adobe ได้เตรียม Documents ที่เหมือนกับใน Eclipse ทุกประการให้ทั้งแบบ Online หรือจะ Download ไปดูแบบ Offline นอก Eclipse ก็ได้ครับ Flex 2 Documentation (2.0.1 update)

Passing request data to Flex applications (Part 2)

หลังจากภาคแรกของ Passing request data to Flex applications ที่ใช้ flashVars เป็นตัวกลางในการส่ง Param จากภายนอกเข้าไปใน Flex แต่นั่นยังไม่ใช่วิธีที่ฉลาดพอ ผมจึงทำการแก้ Template ของ Flex Wrapper เล็กน้อยเพื่อให้ง่ายขึ้น โดยตั้งใจว่า Wrapper จะส่งต่อ Parameter จาก Web Browser ไปยัง Flex ทั้งหมดโดยไม่ต้องแก้ Code เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนหรือชื่อ Parameter ยกตัวอย่าง ถ้า เปิด Web Browser ไปยัง http://127.0.0.1:8080/flex/FlexApp.html?param1=value1&param2=value2 ค่า param1=value1&param2=value2 จะถูกส่งต่อไปยัง Flex Application โดยอัตโนมัติ วิธีการก็ไม่ยากอะไรครับ ให้แก้ไขไฟล์ index.template.html ที่อยู่ในโฟล์เดอร์ html-template ของ Flex Application โดยแก้ไขค่า…

Passing request data to Flex applications

การส่ง Parameters ให้ Flex นั้นมีด้วยกัน 2 วิธีดังต่อไปนี้ครับ Using flashVars Using query string parameters โดยส่วนตัวผมแล้วจะใช้วิธี flashVars เนื่องจากวิธีที่สองนั้นจำเป็นต้องมี Flex Data Services หรือ Flex Server นั่นเอง ตามไปอ่านต่อของแต่ละวิธีได้ที่ Passing request data to Flex applications