มาเล่น Laravel กัน – ตอนที่ 3: Routing

ต่อจาก: ตอนที่ 1: Installation ตอนที่ 2: Test-driven development จากตอนล่าสุดเรามีปัญหาว่า Test fail อยู่ใช่มั้ยครับ โดยเนื้อหาที่เรา test จะเป็นประมาณนี้ ไฟล์ app/tests/ExampleTest.php public function testGamePage() { $crawler = $this->client->request(’GET’, ‘/game’);   $this->assertTrue($this->client->getResponse()->isOk()); }public function testGamePage() { $crawler = $this->client->request(‘GET’, ‘/game’); $this->assertTrue($this->client->getResponse()->isOk()); } สิ่งที่เราเขียนไปคือการทดสอบว่าถ้ามาการส่ง Reqeust แบบ GET Method ไปยัง URL /game จะต้องมี Response OK กลับมา (Response code 200) ดังนั้นถ้าเราจะทำให้ test ผ่านเราก็ทำการ…