10 การเปลี่ยนแปลงสำคัญใน Drupal 7

“10 การเปลี่ยนแปลงสำคัญใน Drupal 7” ตั้งใจจะเขียนนานแล้ว แต่เพิ่งได้มีโอกาสใช้ Drupal 7 แบบลึกซึ้งจริงจัง โดยผมคัดมาเฉพาะที่หัวข้อที่ส่วนตัวคิดว่าสำคัญๆนะครับ Secure มากขึ้นในการเปลี่ยน Password นั้น User ต้องใส่ Current Password (ถ้าเป็น Drupal 6 ต้องลง Password change confirm เสริม) สามารถ install/update modules ผ่านเว็บได้เลย (WordPress ทำได้นานแล้วนะ) Administrative links ทีแสดงด้านบนตลอดเวลาเพื่อให้เข้าถึง Admin functions ต่างๆได้เร็วขึ้น (ถ้าเป็น Drupal 6 ต้องลง Administration menu เสริม) มี Built-in Cron ไม่ต้องพึ่ง Server Config แล้ว (ถ้าเป็น Drupal 6 ต้องลง Poormanscron เสริม) มี RDF (RSS Feed)…