9 ขั้นตอนในการ Install Apache, PHP, MySQL บน Mac OS X 10.6 (Show Leopard)

ต้องยอมรับว่าผมไม่เคยใช้ Mac พัฒนาเว็บเลย ส่วนใหญ่จะเป็น iPhone เสียมากกว่า แต่ไหนๆหลังๆก็ใช้ชีวิตอยู่กับ Mac มากขึ้น เลยลองพัฒนาเว็บบน Mac บ้างดีกว่่า ขั้นตอนก็คล้ายๆกับ Linux เพราะ Mac OS นั้นเป็น Unix นั่นเอง 1. Start Apache sudo apachectl startsudo apachectl start 2. Test Apache http://localhosthttp://localhost 3. Enable PHP แก้ไฟล์ /etc/apache2/httpd.conf (แก้ด้วย VI ก็ได้) ให้ uncomment php module ดังข้างล่าง LoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.soLoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.so 4. Restart Apache sudo apachectl…