GANYMEDE IS HERE (Eclipse 3.4)

หลักจาก Post ที่แล้ว เกี่ยวกับ Eclipse 3.4 หรือ Ganymede

มาวันนี้ตัวจริงออกมาให้ได้ลองใช้กันแล้ว

มีอะไรใหม่ก็ไปดูที่ New and Noteworthy กันได้

สุดท้าย ช้าอยู่ใย ไปโหลดกันเลย หรือถ้าไม่มั่นใจว่าจะโหลด Package ไหน ดูตารางเปรียบเทียบก่อนได้ครับ

ป.ล. ใครยังไม่ทราบว่า Ganymede แปลว่าอะไรผมมีคำตอบ

One thought on “GANYMEDE IS HERE (Eclipse 3.4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *